گیاهان پوششی باز

گیاهان پوششی

گیاهانی کوتاه و سریع الرشدی هستند که حداکثر طول آن‌ها یک متر است.

اکثر این گیاهان در مدت‌زمان کوتاهی سطح خاک را گرفته و زمین را به‌خوبی پوشش می‌دهند.

هرچه گیاه پوششی کوتاه قدتر باشد به‌عنوان پوشش استفاده بیشتری دارد.

بیشتر گیاهان پوششی چندساله‌اند و بسیاری از آن‌ها شرایط بد آب‌وهوا و شوری خاک را تحمل می‌کنند

با توجه به اینکه گیاه چمن جزء گیاهان پوششی است اما برحسب اهمیت و متداول بودن آن به‌صورت جداگانه موردبررسی قرار می‌گیرد. درصورتی‌که سایر گیاهان پوششی بنا بر خصوصیات رویشی و نیازهای زیستی به‌طور جداگانه موردبررسی قرار می‌گیرند.

 

ویژگی گیاهان پوششی

۱. این گیاهان به مواد غذایی و آب زیادی نیاز ندارند.

۲. به توجه و مراقبت کمی نیاز دارند.

۳. نسبت به شوری خاک مقاوم هستند.

۴. زمانی که گیاهان پوششی به‌خوبی رشد کنند و به‌صورت انبوه دربیایند مانع از رشد علف‌های هرز می‌شوند.

۵. اکثر این گیاهان، در طول دوره رشد گل‌های رنگارنگ و زیبایی ایجاد می‌کنند.

۶. برخی از این گیاهان در خاک‌های شنی و ضعیف به‌خوبی رشد می‌کنند

۷. از گیاهان پوششی برای طراحی باغ، پارک،… می‌توان استفاده کرد.

۸- درشیب‌های تند به‌راحتی قابل کاشت است.

 

مقایسه گیاهان پوششی با چمن

. چمن گیاهی پردردسر، پرتوقع و نیاز به نگهداری و مراقبت زیاد نیاز دارد لذا هزینه زیادی برای ما در بردارد؛ اما اگر به‌درستی مراقبت شود بهترین پوشش برای زمین است. درحالی‌که گیاهان پوششی را با کمترین مراقبت و حداقل امکانات می‌توان کاشت و برای خیلی‌ها توجیه اقتصادی دارد.

در کجاها می‌توان از گیاهان پوششی به‌جای چمن استفاده کرد؟

۱. در مناطقی که سایه کامل دارد مثلاً در زیر درختان، چون نور کافی وجود ندارد چمن نمی‌تواند خوب رشد کند ریشه گیاهان و درختان برای جذب مواد غذایی و رطوبت از خاک در ستیز هستند و گیاه چمن قدرت مقاومت ندارد.

۲. نقاطی وجود دارند که زمین به‌صورت غیرطبیعی بسیار مرطوب یا بسیار خشک هستند. در این نقاط، گیاه چمن قادر به ادامه حیات نیست. درحالی‌که گونه‌هایی از گیاهان پوششی به‌خوبی می‌توانند این شرایط را تحمل کنند.

۳. درشیب‌های تند و صخره‌ای اگرچه ممکن است چمن رشد کند اما به دلیل اینکه در این نقاط رسیدگی و مراقبت خیلی سخت می‌شود بهتر است از گیاهان پوششی به‌جای چمن استفاده کرد.

برچسب: گیاهان فصلی چندساله- درختچه‌های فضای باز

گل گیاه اختر

نام علمی:Canna indica

نام انگلیسی:Canna/achira/bandera

نام فارسی: اختر

خانواده:Cannaceae

رویشگاه اصلی: مناطق گرمسیری آمریکا

آلاله خزنده

نام علمی:Ranunculus repens L.

نام انگلیسی:Creeping Buttercup

نام فارسی: آلاله خزنده

خانواده:Ranunculaceae

رویشگاه اصلی: اروپا، آسیا و شمال غربی آفریقا

آکانتوس

نام علمی:Acanthus sp.

نام انگلیسی:

نام فارسی: آکانتوس

خانواده:Acanthaceae

رویشگاه اصلی: نواحی مدیترانه

آراناتورم

نام علمی:Arrhenatherum elatius

نام انگلیسی:

نام فارسی: آرناتروم

خانواده:Gramineae

رویشگاه اصلی: اروپا و

استیپا

نام علمی:Stipa Tenuissima

نام انگلیسی:

نام فارسی: استیپا

خانواده:Gramieae

رویشگاه اصلی: آمریکا

اسطوخودوس

نام علمی:Lavandula

نام انگلیسی: Lavender

نام فارسی: اسطوخودوس، لاوندولا

خانواده:Labiatae (از خانواده نعناعیان)

رویشگاه اصلی: نواحی مدیترانه، ایران

بومادران

نام علمی:Achillea(آچی لیا)

نام انگلیسی:Yarrow

نام فارسی: بومادران

خانواده:Asteraceae(compistae خانواده مرکبان

رویشگاه اصلی: اروپا و آسیا

برگ نقره‌ای

نام علمی:Senecio Cineraria

نام انگلیسی: dusty miller

نام فارسی: برگ نقره‌ای

خانواده: Asteraceae Compositae

رویشگاه اصلی: نواحی مدیترانه

اکیناسه، گل مخروط دار بنفش

نام علمی:Echinaceae

نام انگلیسی:Purple Coneflower

نام فارسی: اکیناسه، گل مخروط دار بنفش

خانواده:Compositae

رویشگاه اصلی: آمریکای شمالی

پامپاس گراس

نام علمی:Cortaderia

نام انگلیسی:Pampass grass

نام فارسی: پامپاس گراس

خانواده:Graminae

رویشگاه اصلی: آرژانتین

پنج انگشت

نام علمی:Potentilla(پوتن تیلا)

نام انگلیسی:Cinquefoil

نام فارسی: پنج‌انگشت، پنجه‌برگ

خانواده:Rosaceae(گل‌سرخیان)

رویشگاه اصلی: آسیا

پیر بهار

نام علمی:Erigeron

نام انگلیسی:Fleabane

نام فارسی: پیربهار، تلخ بهار، شیخ بهار

خانواده:Compositae)Asteraceae)

رویشگاه اصلی: آمریکای شمالی

دایکوندرا

نام علمی:Dichondra repens

نام انگلیسی:Kidney Weed

نام فارسی: دایکوندرا-شبدر آمریکایی

خانواده:Convolvulaceae

رویشگاه اصلی: استرالیا

پیچ تلگرافی

نام علمی:Vinca

نام انگلیسی:Periwinkle

نام فارسی: پیچ تلگرافی، تلگرافی، وینکا

خانواده:Apocynceae(آپوسیناسه)

رویشگاه اصلی: جنوب اروپا، شمال آسیا

تاج الملوک

نام علمی:Aqilegia(اکویی لگیا)

نام انگلیسی:Columbine/ Granny’s Bonnet

نام فارسی: تاج‌الملوک

خانواده:Ranunculaceae(خانواده آلالگان)

رویشگاه اصلی: نیمکره شمالی

شبدر ایرلندی بنفش

نام علمی:Oxalis triangularis

نام انگلیسی:False Shamrock

نام فارسی: شبدر ایرلندی بنفش

خانواده:Oxalidaceae

رویشگاه اصلی: برزیل و آمریکای جنوبی

گل یخ کوچک

نام علمی:Aptenia Cordifolia

نام انگلیسی:Heartleaf Ice Plant

نام فارسی: گل یخ کوچک، ناز یخی

خانواده:Azioaceae

رویشگاه اصلی: آفریقا جنوبی

رعنا زیبا

نام علمی:Gaillardia

نام انگلیسی:Blanket Flower

نام فارسی: رعنا زیبا

خانواده:Compositae(Asteraceae)

رویشگاه اصلی: آفریقا

فرانکنیا

نام علمی:Frankenia thymifolia

نام انگلیسی: Frankenia

نام فارسی: فرانکنیا، چمن کویر

خانواده:Frankeniaceae

رویشگاه اصلی: نواحی مدیترانه، الجزایر

گل راعی

نام علمی:Hypericum

نام انگلیسی:St.ijohns Wort

نام فارسی: گل راعی، گل چای زینتی، هزار چشم

خانواده:Hypericaceae،Clusiaceae

رویشگاه اصلی: اروپا، چین، ژاپن و آسیا

عود قرمز

نام علمی: Armeria SP

نام انگلیسی: Sea Thrift/Common Thrift

نام فارسی: عود قرمز، آرمریا، چمن هلندی

خانواده: Plumbaginaceae

رویشگاه اصلی: آمریکای شمالی، اروپا

سدوم قرمز

نام علمی:Sedum Spurium Bieb

نام انگلیسی:Tworow Stonecrop

نام فارسی: سدوم قرمز

خانواده:Crassulaceae

رویشگاه اصلی: قفقاز و ایران

گازانیا خزنده

نام علمی:Gazania rigens

نام انگلیسی:Trailing Gazania

نام فارسی: گازانیا خزنده

خانواده:Compositae)Asteraceae)

رویشگاه اصلی: آفریقای جنوبی و موزامبیک

گازانیا

نام علمی:Gazania spp

نام انگلیسی:Gazania

نام فارسی: گازانیا

خانواده:Compositae)Asteraceae)

رویشگاه اصلی: آفریقای جنوبی